Med gode strategier på plass i ditt pokerspill blir du en vinner!

Selvfølgelig skal du også være heldig med kortene dine i poker, men lærer du deg gode strategier i poker kommer du mye lenger. Det finnes tusenvis av strategier og taktisk spill ved pokerbordet. Noen er mer viktige og vesentlige for godt spill enn andre. Studerer du de gode spillerne vil du kjenne igjen mange gode strategier. Vi gir deg noen av dem her.

Hvorfor betyr din posisjon så mye ved pokerbordet?

I poker betyr din posisjon ved bordet enormt. Poker skal spilles basert på kortene du har, men posisjonen din innvirker også på ditt videre spill. I dårlig posisjon skal du ha ekstremt gode kort, i bedre posisjon kan du nå langt med dårligere kort. Vi definerer fire posisjoner i poker: knappen, tidlig, midtre og sen posisjon. Knappen og sen posisjon har fordeler.

  • Beste posisjon ved pokerbordet er å sitte på knappen (dealer posisjon)
  • Du har store fordeler rundt bordet ved å sitte i en sen posisjon
  • Du skal mestre gode strategier i poker når du sitter i tidlig eller midtre posisjon

I store turneringer er det som regel en tildelt dealer ved bordene. I mindre turneringer eller private pokerlag er det alltid en fordel å sitte på knappen som dealer. Rundt et bord med 9 spillere er sen posisjon spiller 8 og 9. Da kan du observere alle de andre før du tar en beslutning om hva du ønsker å gjøre.

Rundt et 9-mannsbord vil tidlig posisjon være spillerne 1–3, mens midtre posisjon vil være spillerne 4–7. Jo senere posisjon du har, jo større rekkevidde av kort kan du spille med. I tidlig posisjon kreves en meget sterk hånd, og midtre posisjon er begrenset til noe av det samme i og med at du byr før mange andre spillere i de posisjonene.

  • Sen posisjon medfører at du kan spille med en stor bredde på hånden din
  • Midtre posisjon er en posisjon mellom barken og veden, og krever gode strategier
  • Tidlig posisjon er den mest utsatte posisjonen rundt et pokerbord

Velg deg ut de riktige motstanderne rundt bordet

Det er ofte en god strategi å vise ekstra stor tålmodighet til å begynne med i spillet. Om du velger å spille bare basert på sterke hender og observerer de øvrige spillerne rundt bordet, får du mye viktig informasjon. Hvem er de løse spillerne, som byr nesten uansett og ikke basert på posisjon? Dette er spillere du bør fokusere på å ta først.

Hvordan få bedre betalt for sterke kort?

La oss si du får en sterk hånd og sitter i tidlig posisjon, en hånd med AA. Du begynner med forsiktige bud og får følge av flere. På bordet kommer det enda et ess, og du høyner budet litt mer, men ikke for mye. Du vil ikke skremme noen vekk. Når de andre følger eller høyner, tar du en større pott.

Bløff er også blant gode strategier i poker

I poker er det tillatt å bløffe og på den måten slå motspillerne. Imidlertid krever en god bløff også spesielle strategier. Du skal blant annet vite hvem du forsøker å bløffe ut. Svært gode spillere, som til og med har en god hånd, er svært vanskelige å bløffe ut om du ikke vet nøyaktig hva du gjør.

Bløffer med svært svake hender er sjelden smart. Et visst overtak vil alltid være lurt. På den annen side kan du sitte med en sterk hånd, om ikke kruttsterk, og utnytte det neste kortet som kommer på bordet i en bløff. For å lykkes må historien din underveis være troverdig, for i motsatt fall vil du sitte igjen med tap.

Kjenn rekkevidden på kortene dine og pokerhendene dine

Vi har tidligere snakket om posisjonen din. Uansett hvilken posisjon du sitter i, har de ulike posisjonene forskjellige rekkevidder når det kommer til hvilke kort du bør spille på. Selvfølgelig spiller budene som kommer en viss rolle, men vær klar på hvilke kort du spiller ut i de ulike posisjonene. Forskjellen på rekkevidde er stor fra tidlig til sen posisjon.

I tidlig posisjon bør du for eksempel legge vekt på høye kort og gjerne i samme farge. Høye par er et godt utgangspunkt. I midtre posisjon kan du utvide horisonten noe, med for eksempel middels kort i rekkefølge og i samme farge. Sitter du i sen posisjon derimot, kan du spille mange flere kombinasjoner og avvente floppen før neste vurdering.

Hvor store bud skal du annonsere?

Det er mange teorier om dette med budstørrelse og hvor høyt eller lavt du skal legge det neste budet. Generelt kan vi si at om du har en ganske sterk hånd, skal du i det minste doble forrige bud. Mange tredobler eller legger ut enda mer, men da skremmer du spillere til å kaste seg og du får en liten pott.

For å vite hva du skal by spiller flere ting inn. Posisjonen din, hva de andre spillerne har gjort, hvor høyt forrige bud var og hvilke kort du sitter på betyr mye. Ønsker du mer i potten og er sikker på å vinne, by så andre følger. Vil du ha raske kast, by tre til fire ganger så mye som blinden.

Beste måten å erfare strategier på er å teste ut strategiene

Vi anbefaler deg å spille mye poker, og gjerne i spill der det spilles med lekepenger slik at du kan teste ut strategier uten risiko. Prøv forskjellig spill med ulike kortverdier i de forskjellige posisjonene. Det er selvfølgelig vanskeligere å bli kjent med spillere med nettpoker, men det er mulig å observere spillmønster. Vær uforutsigbar slik at andre ikke lærer å kjenne deg.

Med erfaring lærer du og finner dine egne spillstrategier

Erfaring har utrolig mye å si i poker. Mens du spiller mye poker, finn dine egne strategier. Hvilke posisjoner foretrekker du? Hvilken rekkevidde spiller du mest i, altså kortverdiene du foretrekker? Hva beslutter du i spesielle gitte situasjoner? Hvordan skal du by riktig? Alt dette og mer må du erfare og personalisere din egen poker. Husk, tålmodighet er en meget god strategi!